เกิดจากอุณหภฺมิที่ลดลง ทำให้การยืด หดตัวของ กระเบื้องและคอนกรีต เกิดขึ้น แต่การยืดหดตัวของวัสดุทั้งสองอย่างนี้ เกิดในอัตราที่ไม่เท่ากัน ทำให้ เกิดการดึงรั้งกัน และเกิดการกรณีกระเบื้องหลุดร่อน กระเบื้องระเบิด หรือปูดได้  พบมากในกระเบื้องแผ่นใหญ่มากกว่ากระเบื้องแผ่นเล็ก

สำหรับกระเบื้องที่ เกิดปัญหาเหล่านี้ มักเกิดในกรณีที่

1. กระเบื้องปูชน ชิดกันมากเกินไป ไม่มีช่องว่างให้หด หรือขยายตัวได้

2. เกิดจากกรณีใช้การปูกระเบื้องแบบ ปูซาลาเปา คือไม่มี การโป้ว ให้เต็มพื้นที่กระเบื้อง ทำให้การยึดเกาะระหว่างกระเบื้อง กับ ผิวคอนกรีต ไม่ดี วิธีแก้ไข คือให้ใช้ปูนกาว ที่เป็นปูนซีเมนต์ผสมสารเกาะยึดพิเศษ หรือการปูกระเบื้องแบบเปียก คือช่างจะทาปูนเต็มแผ่น ทำให้มีช่องว่างน้อยลงยึดติดได้ดีขึ้นและลดปัญหาการหลุดร่อน หรือระเบิด

กระเบื้องระเบิด และวิธีการแก้ปัญหา
หมวดสินค้า  
ปูนกาว ยาแนว เคมีภัณฑ์ ประตู ไม้บัว คิ้ว
ถังน้ำ ถังบำบัด ถังดักไขมัน เครื่องมือช่าง ฮาร์ดแวร์ สี
กระเบื้อง แกรนิตโต้ โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า
สุขภัณฑ์ หินทราย
เกี่ยวกับเรา  
ตัวอย่างห้องโชว์ เกร็ดความรู้
โปรโมชั่น กิจกรรม/ข่าวสาร
บริการ ติดต่อเรา
ระยองโฮมเซรามิค
โฮมเซรามิคจันทบุรี
038 - 688444 (ระยอง)
039 - 494111 (จันทบุรี)